Rozwiązania Tarczy 6.0 z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia tarczę i napis
Grafika poglądowa, przedstawia tarczę i napis "rozwiązania dla PES". M.Mielewczyk

Przedsiębiorcy wciąż czekają na pomoc w ramach tarczy 6.0. Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego z nowej tarczy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. O dotację i dopłaty do wynagrodzeń przedsiębiorcy będą mogli wnioskować po 3 dniach od publikacji przepisów w Dzienniku Ustaw. Obecnie Sejm jeszcze czeka na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie, po czym ustawa wejdzie natychmiast w życie.

 

Dzięki tarczy antykryzysowej 6.0 przedsiębiorcy spełniający określone przez ustawodawcę kryteria będą mogli ubiegać się o:

- zwolnienia ze składek ZUS za listopad – po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw;

- jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw;

- dodatkowe świadczenie postojowe – po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw;

- dotacje w wysokości 5 tys. zł – po 3 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw;

- dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł, które obejmuje zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia( te od których płacone są składki na ubezpieczenia społecznie) - po 3 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Czytając opracowanie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu franczyzy społecznej (do pobrania poniżej) można zapoznać się z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie. W dokumencie mowa jest m.in. o kryteriach dostępu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności czy spadek przychodów. Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, jak np. w branży gastronomicznej, turystycznej czy edukacyjnej.

Pobierz opracowanie: http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2020/12/Tarcza-6.0-rozwi%C4%85zania-do-wykorzystania-przez-PS.pdf

Źródła: www.ozrss.pl; www.pit.pl

view szablon artykułu