Spotkanie inauguracyjne kolejnej kadencji Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia wręczenie Aktu Powołania. Fot. Marcin Mielewczyk
Zdjęcie przedstawia wręczenie Aktu Powołania. Fot. Marcin Mielewczyk

W poniedziałek 12 lipca 2021 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne kolejnej kadencji Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego. Kolegium w nowym składzie działać będzie do 2024 r.

 

Spotkanie inauguracyjne

Podczas spotkania Marszałek Mieczysław Struk oraz Członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska opowiedzieli o ważnej roli Kolegium, jaką jest przekazywanie prawdy historycznej żyjących świadków historii z okresu II wojny światowej w naszym Regionie. Ponadto podkreślili także liczne działania podejmowane przez jego członków na rzecz poprawy codziennego życia stowarzyszeń kombatanckich. Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił z kolei członków następnej kadencji Kolegium. Marszałek Województwa Pomorskiego i Członkini Zarządu w towarzystwie Katarzyny Weremko - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP oraz Andrzeja Kowalczysa uroczyście wręczyli następnie Akty Powołania. Podczas spotkania dokonano także wyborów Prezydium, natomiast przedstawiciele Urzędu Miasta Gdańska - Maciej Buczkowski oraz Maciej Kukla przedstawili koncepcję funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kombatantów. Co warte podkreślenia, na zakończenie spotkania Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik MWP ds. współpracy z NGO został uhonorowany "Krzyżem 100 lat" przez Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji

Więcej informacji nt. Kolegium oraz krótkie opisy jego Członków znaleźć można pod linkiem https://bit.ly/3hzwnVj .

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiających przebieg wydarzenia, w tym wręczenie Aktów Powołania. Fot. Marcin Mielewczyk]

view szablon artykułu