Spotkanie on-line dla NGO dotyczące Umowy Partnerstwa 2021-2027 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia tytułową informację oraz osobę trzymającą w dłoniach małą flagę UE. Autor: Maciej Kochanowski
Grafika poglądowa. Przedstawia tytułową informację oraz osobę trzymającą w dłoniach małą flagę UE. Autor: Maciej Kochanowski

Zapraszamy na spotkanie środowisk pozarządowych poświęcone ustaleniom przyjętym przez Rząd RP w projekcie tzw. Umowy Partnerstwa, która przesądza o podziale środków finansowych w budżecie UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027. Spotkanie odbędzie się przy pomocy platformy ZOOM w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 11:00.

 

Spotkanie

Decyzje, które obecnie zapadają przesądzą o rzeczywistych możliwościach rozwojowych naszego regionu, na które składają się setki i tysiące przedsięwzięć realizowanych ze wsparciem środków UE przez poszczególne przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne. Z postanowień projektu wspomnianej Umowy Partnerstwa wynika, że możliwości wsparcia, o którym wyżej mowa, ulegną w naszym województwie w kolejnych latach znaczącemu ograniczeniu. Ta niepokojąca perspektywa powinna stać się przedmiotem ożywionej debaty i regionalnych ustaleń. W tym celu proponujemy Państwu udział w spotkaniu uzgodnieniowym na ten temat, któremu przewodniczyć będzie Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pan Wiesław Byczkowski.

Program

  • 11.00–11.15 - Powitanie zaproszonych gości oraz wprowadzenie - Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
  • 11.15–11.45 - Informacja o podziale środków finansowych z budżetu UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027 - Patrycja Szczygieł i Adam  Mikołajczyk, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
  • 11.45-12.45 - Dyskusja
  • 12.45-13.00 - Podsumowanie spotkania i zamknięcie posiedzenia

Zgłoszenia

Przewidujemy formułę otwartą dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli środowisk pozarządowych. Z przyczyn technicznych prosimy jedynie o zgłaszanie do dnia 9 lutego 2021 zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: e.jedrzejewska@pomorskie.eu Kontakt Emilia Jędrzejewska tel.: 58 32 68 897

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 pod linkiem https://bit.ly/2Mu76PF .

W kwestiach technicznych prosimy o kontakt z Maciejem Kochanowskim, tel. 58 32 68 754  e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu

 

view szablon artykułu