Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych - 28.04.2021 [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania.
Grafika przedstawia przebieg spotkania.

W środę, 28 kwietnia br. odbyło się kolejne, zdalne spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadziła Przewodniczącą Rady – Katarzyna Heba.

 

Tematyka spoktania

  • Katarzyna Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Tadeusz Jędrzejczyk - Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP przybliżyli informacje dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.
  • Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
  • Anna Bizub-Jechna koordynator ds. dostępności architektonicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego omówiła zagadnienia dotyczące wdrażania dostępności w urzędzie.
  • Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. szczepień przeciw COVID-19 dla osób z niepełnosprawnościami oraz spraw bieżących.

W spotkaniu uczestniczyły także Agnieszka Zabłocka - Z-ca Dyrektora ROPS oraz Monika Pazik - Kierownik Referatu ds.Osób z Niepełnosprawnościami ROPS.

view szablon artykułu