Spotkanie z okazji 80 rocznicy I masowej zsyłki Polaków na Sybir [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia zaproszonych na spotkanie gości.
Fot. Tamara von Wiecka-Olszewska

W środę 12 lutego 2020 r. w sali Rady Miasta Gdańska odbyło się spotkanie z okazji 80 rocznicy I masowej zsyłki Polaków na Sybir zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Gdańsku.

 

80 lat temu rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków na Syberię. Objęła wówczas blisko 140 tysięcy ofiar, których stanowili w większości byli uczestnicy wojny, służba leśna, a także uciekinierzy z Rosji. Aby przetrwała pamięć o tamtych dramatycznych wydarzeniach, Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Gdańsku zorganizował 12 lutego uroczyste spotkanie.

W programie spotkania znalazły się Msza Św. pod przewodnictwem kapelana Sybiraków - ks. Henryka Kilaczyńskiego, wystąpienie Prezesa Związku Sybiraków, wręczenie odznaczeń oraz występ słowno-muzyczny młodzieży z VII Liceum Ogółnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

Na zaproszenie prezesa Związku, Pana Kordiana Borejko na spotkaniu pojawiło się wielu wspaniałych gości wśród których byli między innymi Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska - Teresa Wasilewska, Szef WSzW w Gdańsku - pułkownik Andrzej Płocha, Helena Chmielowiec - Dyrektor Zarządzający Gdańskim Centrum Multimedialnym oraz Pan Henryk Bajduszewski - Przewodniczący Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała podczas spotkania Pani Tamara von Wiecka-Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Tamara von Wiecka-Olszewska oraz Stanisława Cempa. Zdjęcia przedstawiają przebieg uroczystości - zaproszonych gości, przemówienia oraz występ artystyczny.] 

view szablon artykułu