Szkolenia Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkoleń. Fot. M. Falkowska
Zdjęcie przedstawia przebieg szkoleń. Fot. M. Falkowska

W środę, 30 września w Hotelu Szarlota k. Kościerzyny rozpoczął się cykl szkoleń Policjantów – naczelników i koordynatorów procedury Niebieskie Karty z województwa pomorskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Podczas szkoleń uczestnicy pogłębią wiedzę z następujących zagadnień:

  • nadzór nad realizacją zadań zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty", Wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty";
  • nadzór nad realizacją Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych pn. „MOC – tak, PRZEMOC – nie!";
  • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nowelizującej m. in. przepisy ustawy o Policji;
  • nadzór nad realizacją zadań wynikających z Decyzji nr 43 Komendanta Głównego Policji w sprawie zbioru danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanej przez Policję procedury „Niebieskie Karty".

 

Organizatorem szkoleń jest ROPS, a za merytorykę odpowiada Wydział Prewencji KWP w Gdańsku. Szkolenia finansowane są z dotacji MRPiPS w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2014-2020.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg szkoleń. Fot. M. Falkowska]

view szablon artykułu