Szkolenia „Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia. Fot. Beata Perez Borjas
Zdjęcia przedstawiają przebieg szkolenia. Fot. Beata Perez Borjas

Za nami szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych w zakresie pracy zespołu z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenia trwały od 30 listopada do 2 grudnia w Hotelu „Zatoka" w Gdańsku. Prowadzący to trenerzy Anna Wiechcińska-Szymańska i Małgorzata Wincenciak ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie.

 

Cele szkolenia

  • dostarczenie i pogłębienie wiedzy na temat osób stosujących przemoc ( źródła przemocy, charakterystyka sprawcy);
  • stworzenie okazji do przyjrzenia się swoim postawom i swojemu myśleniu o osobach stosujących przemoc;
  • rozwijanie umiejętności kontaktu i pracy z osobami stosującymi przemoc;
  • stworzenie okazji do rozróżniania i ćwiczenia kontaktu interwencyjnego i pomocowego z osobami stosującymi przemoc;
  • wymiana doświadczeń;
  • dostarczenie wiedzy na temat programu dla osób stosujących przemoc i jak ją wykorzystać w rozmowach interwencyjnych prowadzonych przez przedstawicieli służb powołanych do Grupy Roboczej.

Każda z dwóch grup pracowała przez 24 godziny, a udział w szkoleniu potwierdzają otrzymane certyfikaty. Szkolenia finansowane były z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze środków województwa pomorskiego.

 

[Zdjęcia przedstawia przebieg szkolenia. Fot. Beata Perez Borjas]

view szablon artykułu