Szkolenie PARPA dla grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia laptop, notes i telefon leżące na biurku. Fot. pixabay.com
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia laptop, notes i telefon leżące na biurku. Fot. pixabay.com

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 16 grudnia 2020r. szkolenie on-line nt. pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w okresie pandemii COVID-19. Szkolenie adresowane jest do członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Szkolenie obejmować będzie dwa bloki tematyczne:

  1. pierwszy dotyczyć będzie prawnych aspektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym nowych uprawnień dla policji i żandarmerii wojskowej służących ochronie przed przemocą domową
  2. drugi dotyczyć będzie kontaktu z członkami rodzin z problemem przemocy, w szczególności w czasie pandemii COVID-19, w tym udzielania wsparcia i pracy psychologicznej z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc wobec swoich bliskich.

Szkolenie odbywać się będzie w godz. 9.00-14.30 z wykorzystaniem platformy Zoom i prowadzić je będą praktycy - specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 10 grudnia br. załączonej ankiety zgłoszeniowej  – na adres: katarzyna.michalska@parpa.pl

O zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają pisemną informację wraz z linkiem aktywacyjnym.

 

Załącznik do pobrania:

view szablon artykułu