Trwa nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia grupę ludzi na auli oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia grupę ludzi na auli oraz napis "Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. Nabór Kandydatów. III Kadencja". Autor: Marcin Mielewczyk

MRiPS w związku z upływającą w dn. 24 października br. II kadencją Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ogłosiło nabór na członków Komitetu III kadencji. Nabór potrwa do dnia 13 września 2021 r.

 

Ogłoszenie

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

  1. organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648).

Wymagania

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać do dnia 13 września 2021 r., na adres Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, oraz na adres elektroniczny: anna.moskwa@mrips.gov.pl. z dopiskiem: Nabór – KKRES III kadencja. Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Szczegółowe informacje

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem https://bit.ly/2XQXKmn. Informacji udziela także: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS, tel. 022 661 16 49. 

Do pobrania

view szablon artykułu