Uroczystość 97. urodzin kapitana w stanie spoczynku inż. Henryka Bajduszewskiego [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia wręczenie kwiatów Panu Henrykowi. Fot. Tamara Von Wiecka-Olszewska
Zdjęcie przedstawia wręczenie kwiatów Panu Henrykowi. Fot. Tamara Von Wiecka-Olszewska

Dzisiaj w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku przy ul. Sienkiewicza 8, odbyła się uroczystość 97. urodzin kapitana w stanie spoczynku inż. Henryka Bajduszewskiego. Najserdeczniejsze życzenia w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego złożyli Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Tamara Von Wiecka Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Od 1982 roku Pan Henryk jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W kole pełnił funkcję: przewodniczącego komisji socjalnej, zastępcy przewodniczącego i prezesa koła. W 2002 roku został wybrany do Pomorskiego Zarządu ZKRP i BWP, a w 2013 roku na funkcję prezesa Pomorskiego Zarządu ZKRP i BWP, którą pełni do dnia dzisiejszego. W 2015 roku została mu powierzona funkcja przewodniczącego Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Po likwidacji Rady w 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.  

Pan Henryk Bajduszewski oraz członkowie Kolegium jako kombatanci i osoby represjonowane budują z Samorządem Województwa Pomorskiego program mający na celu przekazywanie prawdy historycznej żyjących świadków historii z okresu II wojny światowej w naszym Regionie. Poprzez swoje liczne działania przekazują spuściznę historyczną najmłodszemu pokoleniu, a także realizują wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę codziennego życia członków stowarzyszeń kombatanckich.

Po demobilizacji II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wrócił do kraju. Za udział w wojnie 1939-1945 odznaczony został Gwiazdą Italii (Italy Star) oraz Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie w 1990 roku.

W 1995 roku uzyskał tytuł Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej przyznaną przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, a za działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich otrzymał srebrną Odznakę Honorową SEP - 25.06.1964, złotą Odznakę Honorową SEP - 21.05.1965, szafirową SEP - 12.2014 r. zasłużony senior SEP 18.12.1991., Honorowy Członek SEP - 21.06.1999.,  srebrna NOT - 18.06.1964, złota NOT - 21.05.1965, diamentowa NOT - 2015, medal im. prof. M. Pożaryskiego - 1978,  Medal im. prof. J. Groszkowskiego - 2005, Medal im. prof. S. Szpora 16.11.2007, Medal 90-lecia SEP, Medal 1000-lecia Gdańska - nadany przez Przewodniczącego Rady Miasta -   26.03.1998 roku, Medalem "Zasłużony Ziemi Gdańskiej", odznaką 400 - lat Poczty Polskiej i Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Tamara Von Wiecka-Olszewska]

view szablon artykułu