Uroczystość upamiętniająca Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Froncie Wschodnim [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia.
Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia.

W 78. rocznicę rozpoczęcia krwawej, dwudniowej bitwy pod Lenino, przy Pomniku "Tym co za polskość Gdańska", odbyła się uroczystość zorganizowana przez Prezydent Miasta Gdańska - Aleksandrę Dulkiewicz oraz Prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisława Skrzypskiego. Podczas wydarzenia przemawiał m.in. Sergiej Semionow - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

 Uroczystość

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła delegacja członków Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo -Historycznego: Karol Wardański – Przewodniczący, Hanna Śliwa-Wielesiuk, Tamara von Wiecka-Olszewska oraz Jerzy Tarasiewicz. W wydarzeniu uczestniczyła także Lidia Kusz - Wiceprezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku.

Historia

Batalia pod Lenino była chrztem bojowym dla 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Armia Zygmunta Berlinga rekrutowała się z Polaków ochotników, którzy byli deportowani w latach 1939-1941 w głąb Związku Radzieckiego, a od wiosny 1944 r. także z mieszkańców polskich Kresów Wschodnich.

view szablon artykułu