W konkursie Równać Szanse - Małe Granty można zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości! [INFORMACJA]

Grafika przedstawia plakat konkursowy zawierający najważniejsze informacje z artykułu.
Grafika przedstawia plakat konkursowy zawierający najważniejsze informacje z artykułu.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

 

Równać Szanse

Jest to Program, którego misją jest wyrównywanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach. Program istnieje od 20 lat i w tym czasie organizatorom udało się zrealizować ponad 3 000 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi.

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?

  • szkoli i doradza na etapie składania wniosków,
  • przyznaje granty do 8 500 zł na realizację 5-miesięcznych projektów,
  • szkoli i doradza koordynatorom projektów,
  • prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań,
  • uczestnikom projektów zapewnia ciekawe gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?

W konkursie granty przyznawane są podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 
  • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Informacje

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej - www.rownacszanse.pl/kmg .Dodatkowych informacji Fundacja Civis Polonus udziela telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl oraz rownacszanse@civispolonus.org.pl.

view szablon artykułu