Wizyta delegacji z Norwegii na Pomorzu

Fot.: Magdalena Kanka

W ubiegłym miesiącu (20.09) w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie z delegacją urzędników z Wydziału Opieki nad Dzieckiem z Nordland w Norwegii.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje mające na celu przybliżenie systemu prawnego dotyczącego dziecka jako jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. Pan Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaprezentował działania dotyczące systemu opieki nad dzieckiem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Pani Anna Czapska z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Gdańsku omówiła działania podejmowane przez specjalistów (pedagog, psycholog, lekarz pediatra) w związku z wydawaniem opinii na zlecenie Sądu Okręgowego. W trakcie spotkania podejmowano rozmowy dotyczące różnic prawnych i systemowych pomiędzy Polską, a Norwegią uwzględniając dziecko przebywające w domu rodzinnym oraz umieszczone w pieczy zastępczej.

Następnego dnia delegacja z Nordland udała się do Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań" w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14. Pan Piotr Wróblewski Dyrektor Domów dla Dzieci w Gdańsku zaprezentował funkcjonowanie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz każdą z podejmowanych inicjatyw społecznych. Goście zadawali pytania dotyczące pieczy zastępczej oraz sposobu podejmowanych działań. W ramach wizyty, zainteresowani działaniami przenieśli się do Kawiarni „Kuźnia", która stanowi formułę przedsiębiorstwa społecznego. Na zakończenie przy kawie i herbacie w ww. kawiarni wizytacja dobiegła końca. Norweska delegacja nie kryła zadowolenia z przebiegu wizyty.

Spotkanie z delegacją z Norwegii zarówno dla nas jak i Norwegów stanowiło cenną wymianę doświadczeń oraz umożliwiło zapoznanie się z systemem pomocy społecznej, który diametralnie różni się od obowiązującego w Norwegii.

 

view szablon artykułu