Wystartował ogólnopolski program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej „SUKCES” [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis
Grafika poglądowa. Przedstawia napis "Ekonomia społeczna" oraz wyciągniętą dłoń na której znajdują się pieniądze wraz z rosnącym drzewkiem. Autor: M. Mielewczyk

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach". Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i konsorcjów spółdzielczych. Rekrutacja już się rozpoczęła i trwa od 04.05.2021r. do 31.05.2021r.

 

Projekt  realizowany jest w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Cel projektu

Celem projektu jest włączenie co najmniej 6 przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz utworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), do których przystąpi co najmniej 24 PES i dwóch przedsiębiorców tworzących ponadregionalne sieci branżowe.

Efekty projektu

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER w szczególności poprzez:

  • zwiększenie rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie skuteczności rzecznictwa interesów PES,
  • upowszechnianie idei ekonomii społecznej i solidarnej, wśród przedsiębiorstw oraz wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk,
  • otwieranie się klastrów biznesowych na włączanie do nich PS,
  • utrwalenie praktycznych informacji i porad w zakresie włączania PS do klastrów, zrzeszających przedsiębiorców oraz tworzenia branżowych sieci kooperacyjnych PES, w formie raportu podsumowującego zrealizowane w projekcie działania.

Dwa moduły

Na projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

  1. zadanie 1 – włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,
  2. zadanie 2 – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Budżet

  • Dofinansowanie projektu z UE: 1 592 114,26 PLN
  • Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 296 962, 94 PLN

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Informacje

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach realizatorów projektu:

Do pobrania

view szablon artykułu