XXV posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Zdjęcie przedstawia przebieg posiedzenia on-line.
Fot. ROPS

XXV posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej po raz pierwszy, ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, odbyło się w formie zdalnej. Spotkanie podzielone zostało na dwie części i odbyło się w dniach 18 oraz 26 czerwca 2020 r.

 

Nowy program

W pierwszym punkcie spotkania Pan Maciej Kochanowski omówił koncepcję i harmonogram prac nad tworzeniem Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021 – 2027. Członkowie PKRES zostali zaproszeni do współpracy w opracowywaniu programu w ramach grup roboczych, podzielonych na cztery stoliki problemowe:
- stolik nr 1 - Solidarna wspólnota regionalna
- stolik nr 2 - Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej na Pomorzu
- stolik nr 3 - Wsparcie sektora ekonomii społecznej na Pomorzu
- stolik nr 4 - Edukacja w zakresie ekonomii społecznej (stolik zaproponowany przez Pana Adama Niemkiewicza).

 

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Pan Adam Mikołajczak omówił projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030), skupiając się głównie na obszarze ekonomii społecznej w tworzonym dokumencie. Projekt Strategii zakłada umiejscowienie tematyki ekonomii społecznej w Celu Strategicznym 2: Otwarta Wspólnota Regionalna, CO 2.2 Wrażliwość społeczna. Członkowie PKRES podczas podjętej dyskusji stwierdzili, że ekonomia społeczna jest zbyt słabo zaakcentowana w obecnym kształcie dokumentu. Gremium podjęło decyzję o potrzebie wydania rekomendacji na temat umiejscowienia ekonomii społecznej w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wyżej wymieniona opinia została sporządzona w formie uchwały, przyjętej większością głosów drugiego dnia posiedzenia [Uchwała nr 2/2020 Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030)]

 

Sytuacja przedsiębiorstw społecznych w dobie koronawirusa

Ostatnim tematem poruszonym w pierwszej części posiedzenia było omówienie przez Pana Macieja Kochanowskiego wstępnych wyników raportu „Ocena funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie pomorskim". Celem badania była ocena sytuacji przedsiębiorstw społecznych w związku z epidemią COVID-19 oraz ewaluacja pomorskich OWES. Według wstępnych wyników badania największym problemem przedsiębiorstw był brak zleceń, zamówień lub konieczność zawieszenia działalności w czasie obostrzeń związanych z pandemią. Sytuacja mocno odbiła się na wielu branżach, zwłaszcza tych związanych z turystyką, gastronomią czy opieką nad dziećmi. Bardzo cieszy fakt, że znaczna część przedsiębiorstw społecznych planuje utrzymanie lub zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia.

 

Funkcjonowanie OWES w czasie epidemii

Druga część posiedzenia rozpoczęła się od omówienia funkcjonowania  pomorskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES). Przedstawicielki OWES kolejno opowiedziały jak wygląda funkcjonowanie ośrodków w czasie pandemii. Pracownicy pracowali lub nadal pracują w formie zdalnej, pozostając w kontakcie i współpracy ze wszystkimi podmiotami ekonomii społecznej, udzielając im poradnictwa i wsparcia w miarę swoich możliwości oraz starając się reagować na ich bieżące potrzeby i problemy. OWES informują, że jeszcze bardziej skupiają się na tym, aby dostosowywać ofertę do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych pomorskich OWES:

 

Ekonomia społeczna podczas 760. Jarmarku Św. Dominika

Ostatnim punktem omawianym podczas XXV posiedzenia PKRES był udział ekonomii społecznej podczas zbliżającego się Jarmarku Św. Dominika. Podmioty ekonomii społecznej z obszarów wiejskich naszego województwa otrzymały propozycję bezpłatnego udziału w wydarzeniu. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przez ROPS wyłoniono dwa przedsiębiorstwa społeczne, zainteresowane wystawieniem swoich towarów i usług: Spółdzielnię Socjalną Lux Candele z Czerska (zajmującą się produkcją świec oraz nadruków) oraz Spółdzielnię Socjalną ARM-POL z Człuchowa (działająca w branży gastronomicznej).

 

Członkowie Komitetu zaplanowali, że pierwsze posiedzenie PKRES odbędzie się po wakacjach, zgodnie z harmonogramem, czyli 10 września br.

 

Dokumenty do pobrania:

view szablon artykułu