Za nami ostatnie warsztaty w ramach pierwszego cyklu Social Economy Mission - projekt SELF [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg warsztatów.
Grafika przedstawia przebieg warsztatów.

W dniach 27-28 kwietnia br. odbył się cykl warsztatów w ramach międzynarodowego projektu SELF. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podczas spotkań reprezentował Maciej Kochanowski - Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju.

 

Wymiana doświadczeń

Podczas ostatnich warsztatów w ramach pierwszego cyklu SEM (Social Economy Missions), uczestnicy spotkań mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi sfery ekonomii społecznej z perspektywy swoich podmiotów oraz regionów. Wśród wielu dobrych praktyk zaprezentowanych podczas dyskusji, zaakcentowano między innymi rolę przedsiębiorczości społecznej we wpływie na środowiska lokalne. Bardzo ważnym aspektem poruszonym podczas spotkań, była także kwestia tradycyjnych form dotarcia do klienta w obecnej kulturze social mediów.

Warsztaty

W ramach warsztatów SEM poruszono następującą tematykę:

  • agrobiznes, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw, 
  • technologie komunikacyjne - dostępność informacji,
  • przedsiębiorczość z uwzględnieniem innowacyjności i procesu produkcji,
  • kwestie dobrostanu, czyli wspieranie społeczności poprzez usługi 

Projekt SELF

Projekt SELF realizowany jest w ramach programu COSME na lata 2014-2020, za który odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Komisji Europejskiej.

view szablon artykułu