ORGANIZACJE KOMBATANTÓW
Kombatanci na Spotkaniu Wigilijnym w Warszawie

Kombatanci na Spotkaniu Wigilijnym w Warszawie

18.12.2015
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
18.12.2015

Delegacja Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego wzięła udział w uroczystym Spotkaniu Wigilijnym, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

14 grudnia 2015 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, delegacja Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego wzięła udział w uroczystym Spotkaniu Wigilijnym weteranów walk o niepodległość RP oraz ofiar represji zamieszkałych na ternie Polski. Spotkanie zorganizowane zostało Przez J.E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego, gen. Bryg. Józefa Guzdka, oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Podczas spotkania, przedstawiciele środowisk kombatanckich z Województwa Pomorskiego, wymienili życzenia świąteczne z przedstawicielami środowisk kombatanckich z innych województw. Dyskusje w duchu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, dotyczyły sytuacji weteranów walk o niepodległość, oraz osób represjonowanych. Spotkanie było również okazją do rozmów z J.E. Biskupem Polowym Wojska Polskiego, gen. Bryg. Józefem Guzdkiem, oraz Ministrem Janem Stanisławem Ciechanowskim.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk