BADANIA I ANALIZY
Stock photo - praca na komputerze

Badanie dotyczące funkcjonowania konsultacji społecznych

Fot. ©Depositphotos/AndreyPopov

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje badanie „Ocena funkcjonowania mechanizmu konsultacji społecznych w Urzędzie Marszałkowskim". Badanie skierowane jest do pomorskich organizacji pozarządowych. Głównym celem jest poznanie opinii pomorskich NGO na temat sposobu realizacji konsultacji społecznych w UMWP.

Pismo Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacajmi pozarządowymi ws. badania dotyczącego konsultacji społecznych.

Ankieta będzie dostępna on-line do 25 marca br. pod linkiem
www.ebadania.p/c326a68cac22e049

Prosimy o nie przesyłanie ankiety w formie papierowej. W analizie ujęte zostaną jedynie uzupełnione kwestionariusze ankiety internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z

Panią Magdaleną Witkowską email: m.witkowska@pomorskie.eu , tel. 58 32 68 897

lub z Panem Maciejem Kochanowskim email: m.kochanowski@pomortskie.eu, tel. 58 32 68 734.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk