BADANIA I ANALIZY
Stock photo - konsultacje

Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
14.03.2016
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
14.03.2016

Według informacji uzyskanych od przedstawiecieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej(CAS) od 13 marca.

W 2016 roku nie zostały zmienione wzory formularza, wskaźników i objaśnienia w wersji word.

Pliki do pobrania poniżej:

wzór formularz OZPS 2015

objaśnienia OZPS 2015

wskaźniki OZPS 2015

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk