PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Notatki 2 - stock photo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO za rok 2015

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozadania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

Załącznik do Uchwały, Sprawozdania

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk