DZIECKO I RODZINA
Studenci - stock photo

Zaproszenie na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych

19.06.2017
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
19.06.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie Poszukiwanie stabilności finansowania oraz ekonomizacja działań pomorskich organizacji pozarządowych.

Tematyka spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

– decyzja o niezależności finansowej ngo,
– realizacja misji a dofinansowanie – pomaga, czy przeszkadza?,
– NGO, a instytucje współpracujące (jakie? z kim? co daje współpraca?)

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na podstawie Formularza zgłoszeniowego. Wypełniony Formularz proszę przesłać do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:

Zaproszenie

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Prezentacje ze spotkania:

Dla idei czy dla pieniędzy_Wartości cele i sposoby finansowania organizacji pozarządowych – Karolina Krzemińska

Wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe ekonomizacji NGO – Ewa Filipska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk