PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Marszałek Struk

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

fot. Aleksander Olszak
04.12.2017
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
04.12.2017

27 listopada 2017 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego podjęli Uchwałę Nr 435/XLI/17 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Do pobrania:

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk