OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Spotkanie kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z Pomorza

Spotkanie kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z Pomorza

Spotkanie kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z Pomorza, w miejscowości Zgorzałe k. Stężycy (7.12.2018) Fot. Joanna Schroeder
11.12.2018
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
11.12.2018

W piątek 7 grudnia br. w Ośrodku Kuracyjno – Wypoczynkowym Adler Medica, w miejscowości Zgorzałe k. Stężycy, odbyło się spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, którego adresatem byli dyrektorzy pomorskich PCPRów. Organizatorem spotkania był Odział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wśród wystąpień jakie mieli okazję wysłuchać dyrektorzy pomorskich PCPRów była m.in. prezentacja Pani Agnieszki Zabłockiej, z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsk, pt.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim”.

Innymi punktami obrad były: Realizacja zadań Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – nadzorcze rekomendacje wojewody pomorskiego. Temat ten w swoim wystąpieniu zaprezentowała Pani Katarzyna Stanulewicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. System orzekania o niepełnosprawności a jego proces doskonalenia. Kwestię tą w swoim wystąpieniu poruszyła Pani Wiesława Dudziak Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Projektowane zmiany pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2019, zaprezentował natomiast Dariusz Majorek Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Galeria zdjęć, Fot.: Joanna Schroeder, Odział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk