Przemowa - stock photo

Banki Żywności – dobre praktyki i kierunki rozwoju

Fot. ©Depositphotos/kasto
04.01.2019
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
AUTOR
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
04.01.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku wraz z Bankiem Żywności w Trójmieście zapraszają przedstawicieli Banków Żywności oraz Instytucji wspierających pomoc żywnościową dla mieszkańców Pomorza do udziału w spotkaniu pn. Banki Żywności – dobre praktyki i kierunki rozwoju, organizowanej w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 9 stycznia 2019 r.

Dyskusja o dobrych praktykach i kierunkach rozwoju form pomocy żywnościowej jest szczególnie ważna w perspektywie roku 2020, kończącego edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia w zakresie organizacji
i współpracy na rzecz pomocy żywnościowej oraz rozwoju partnerstw międzysektorowych na rzecz walki z marnowaniem żywności.

Wszelkich informacji udziela: Jarosław Rutkowski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP w Gdańsku, e-mail: j.rutkowski@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 94.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk