BADANIA I ANALIZY
Dokument

[AKTUALIZACJA 8.04] Ważna informacja dot. formularza OZPS za rok 2018

Fot. Maciej Kochanowski
04.04.2019
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
04.04.2019

Przekazujemy aktualne [wg. stanu na dzień 8.04] informacje, które uzyskaliśmy od MRPiPS dot. formularza OZPS za rok 2018.

AKTUALIZACJA WG. STANU NA 8.04

Na podstawie informacji uzyskanych z MRPiPS informujemy, że firma Sygnity zakończyła wczoraj prace związane z zasileniem formularza OZPS danymi ze sprawozdań.

W związku z tym proszę ponownie zasilić formularz OZPS. W przypadku dalszych problemów dotyczących raportów graficznych pochodzących z systemu CeSAR proszę kontaktować
się z HelpDesk dla produktu CeSAR: tel.: 81 749 55 76.

W związku z licznymi zgłoszeniami o nieprawidłowościach w danych w raportach [tabele, wykresy automatycznie generowane], firma Sygnity pracuje obecnie nad ponownym zasileniem formularzy OZPS. Prace te potrwać mają do końca tygodnia. Raporty powinny być generowane prawidłowo od poniedziałku.

Do tego czasu można natomiast opracowywać dane własne gminy/powiatu.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
tel.: 58 326 87 54, 58 326 87 34

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk