EKONOMIA SPOŁECZNA
Notatki - stock photo

Jaka będzie ekonomia społeczna w nowej perspektywie UE? Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
28.06.2019
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
28.06.2019

Trwają prace nad koncepcją umiejscowienia tematyki ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wspólnych prac Departamentu Ekonomii Społecznej Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ekspertów projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, powstał dokument pn. „EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021+ WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA”. Podczas posiedzenia KKRES w dn. 18 czerwca br. opracowanie zostało jednogłośnie rekomendowane do dalszej dyskusji i konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

Zapraszamy zatem do lektury i analizy powstałego opracowania oraz zgłaszanie opinii, uwag i propozycji na załączonym formularzu do 16 lipca br. na adresy poczty elektronicznej: jakub.szewczyk@mrpips.gov.pl, andrzej.radniecki@mrpips.gov.pl oraz a.bugalska@ozrss.pl

DO POBRANIA:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk