DZIECKO I RODZINA
Konferencja miejska

„Po 11. – Nie bij”. Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet [RELACJA]

Fot. Agata Wyrobek
12.12.2019
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
12.12.2019

10 grudnia br. Zespół ds. polityki rodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej uczestniczył w Konferencji Miejskiej „Po 11. – Nie bij", która odbywała się w Gdyni w ramach kampanii „Biała wstążka".

Konferencja w Gdyni

Głównym tematem konferencji było podsumowanie kampanii oraz rocznej pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. Miasto Gdynia po raz 11 brało udział w kampanii „Biała wstążka”. Ambasadorami kampanii byli uczniowie szkół średnich, sportowcy, samorządowcy i specjaliści pracujący m.in. w obszarze pomocy społecznej. Patronat nad inicjatywą objął Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Kampania

„Biała wstążka” to kampania w której uczestniczą miasta nie tylko z Polski lecz także z całego świata. Celem tej międzynarodowej inicjatywy jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Symbolem kampanii jest biała wstążka, którą nosimy na znak, że nie tylko zobowiązujemy się nigdy nie sięgnąć po argumenty siły, ale również zobowiązujemy się reagować za każdym razem gdy ktoś w naszym otoczeniu ucieknie się do przemocy.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk