PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Przemowa - stock photo

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Fot. ©Depositphotos/kasto
14.01.2020
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
14.01.2020

Dnia 25 listopada 2019 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie uchwalił Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Materiały do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk