KONSULTACJE SPOŁECZNE
Biznes - stock photo

Konsultacje uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim (strefa aglomeracji trójmiejskiej i strefa pomorska)

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
26.02.2020
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
26.02.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił komunikaty o konsultacjach w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 do 20 marca 2020 roku.

Treść konsultowanego dokumentu dostępna do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk