DZIECKO I RODZINA
Trwają szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

Trwają szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia. Fot. Z. Medowski
22.09.2020
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
22.09.2020

W dniu 14 września rozpoczął się cykl szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu naszego województwa pt." Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy ZI / kiedyś i dziś / jak się prościej odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości społecznej."

Każde szkolenie obejmuje 48 godzin. dydaktycznych, a uczestnicy otrzymają potwierdzoną certyfikatem wiedzę z następujących zagadnień:

  1. Budowanie autorytetu ZI;
  2. Siła władza autorytet przywództwo;
  3. Rola lidera i autorytetu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych;
  4. Praca z jednostką: poziomy funkcjonowania człowieka według Roberta Dilta, typy komunikacyjne ludzi, Dialog Motywujący w pracy z jednostką;
  5. Praca z grupą: moderacja wizualna, macierz standsfordzka;
  6. Specyficzne aspekty pracy ZI: jak dbać o równe traktowanie, przymus leczenia, uczestnictwo w terapii etc.

Szkolenia organizowane są przez ROPS z dotacji MRPiPS w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2014-2020. W trakcie szkoleń obowiązuje reżim sanitarny.

 

[Poniżej znajduje się galeria zdjęć, przedstawiająca przebieg szkolenia. Fot. Z. Medowski]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk