OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Lodołamacze 2020

Lodołamacze 2020 przyznane ! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uroczystość Lodołamaczy. Fot. ROPS
30.09.2020
Bożena Ugowska
Bożena
Ugowska
AUTOR
Bożena Ugowska
Bożena
Ugowska
30.09.2020

We wtorek 29 września w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta gala regionalnego etapu ogólnopolskiej kampanii społecznej „Lodołamacze". Podczas gali Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentował p. Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowym.

Lodołamacze

To zaszczytne miano obejmuje tych, co nie obawiają się osób z niepełnosprawnościami, a swymi działaniami przyczyniają się do kruszenia obojętności i stereotypów. Uhonorowanie tą nagrodą to nie tylko dumny tytuł i statuetka. Wszyscy wyróżnieni zasługują na najwyższy szacunek i stanowią wzór do naśladowania.

Kryształowy Jubileusz

W roku bieżącym nasze województwo miało zaszczyt być organizatorem XV edycji Konkursu Lodołamacze. W numerologii rocznic byłby on określony kryształowym jubileuszem. Kryształ jest minerałem o nieskazitelnej przezroczystości, określanym solą ziemi. Dzisiejsza uroczystość pozwala przez pryzmat symboliki kryształu spojrzeć na działania i zasługi zarówno nominowanych, jak też wyróżnionych.

O konkursie

Konkurs organizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Adresatami Konkursu są „Pracodawcy Wrażliwi Społecznie”, zaś główną ideą jaka mu przyświeca jest promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych i prowadzenie etycznego biznesu. Stąd też udział w konkursie mogą brać nie tylko pracodawcy z chronionego rynku pracy, ale również działający na rynku otwartym, w tym, również instytucje i osoby wpierające osoby z niepełnosprawnościami, dające im szansę na godne i zawodowo aktywne życie, kreujące ich pozytywny wizerunek oraz kształtujące przyjazną przestrzeń ich funkcjonowania.

Pomorscy laureaci:

Kapituła tegorocznej regionalnej edycji powiększyła grono zwycięzców wyróżniając:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – w kategorii instytucja.
  2. Spółdzielnię Socjalną Dalba z Pucka – w kategorii otwarty rynek pracy
  3. Spółdzielnię Inwalidów Pomorzanka w Starogardzie Gdańskim oraz firmę Iglotex ze Skórcza – w kategorii zatrudnienie chronione
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku oraz Hipodrom Sopot Sp. z o.o. – w kategorii przyjazna przestrzeń
  5. Szczególną kategorią jest Lodołamacz Specjalny. Ten szlachetny tytuł otrzymał ksiądz Stanisław Łada, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. ROPS]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk