PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
środki przeciwdziałające epidemii - stock photo

Finansowanie środków ochrony osobistej w ramach Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii [Komunikat KBPN]

Zdjęcie poglądowe, środki przeciwdziałające epidemii. Fot. pixabay.com
11.12.2020
Krajowe Biuro Do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
AUTOR
Krajowe Biuro Do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
11.12.2020

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Krajowego Biura w sprawie finansowania środków ochrony osobistej ze środków Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Narkotykowych.

Krajowe Biuro informuje, że stoi na stanowisku, że zakup środków ochrony osobistej (w tym m.in. maseczek, żeli oraz lamp bakteriobójczych) w ramach Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii jest zgodny z prawem oraz aktualnymi, uzasadnionymi potrzebami.

Jednocześnie podkreśla, że zakup środków ochrony osobistej będzie zgodny z prawem, o ile jest to niezbędne i konieczne dla realizacji danego zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i powinien być zrealizowany wszędzie tam gdzie jest taka możliwość.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (np. prowadzenie terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o kontakt socjalny) wymaga niejednokrotnie bezpośredniego kontaktu z osobami, na rzecz których ta pomoc jest świadczona, zaś realizacja zadań w formie zdalnej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie w każdej sytuacji jest możliwa lub też gwarantuje efektywną ich realizację, zgodnie z przyjętym założeniem (np. konieczność osobistej wizyty w instytucjach, organizacjach lub placówkach, bezpośrednia obsługa interesantów itp.).

W związku z powyższym, ze względu na obowiązujący stan epidemii, zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej będzie narzędziem służącym właściwej realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. w zakresie udzielania wsparcia działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.”

 

Źródło: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10868521

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk