OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia temat informacji oraz osobę wręczającą długopis wraz z dokumentem. Autor: Marcin Mielewczyk
15.02.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
15.02.2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030. Konsultacje potrwają od 15 lutego do 16 marca br.

Konsultacje społeczne

W związku z przyjęciem w dniu 9 lutego br. przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwały Nr 128/223/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu, które trwać będą od 15 lutego do 16 marca 2021 roku.

Uwagi

Wszelkie uwagi do dokumentu prosimy przekazywać w formularzu konsultacyjnym drogą e-mailową na adres: m.pazik@pomorskie.eu.

Dokumentacja

W załączeniu przekazujemy następujące dokumenty:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk