OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Posiedzenie on-line - Wojewódzka Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych

Po posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [RELACJA]

Grafika dot. posiedzenia Wojewówdzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych autor M.Kochanowski
17.02.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.02.2021

W poniedziałek 15 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na sytuację epidemiczną, posiedzenie odbyło się w formule on-line.

Poniżej podsumowanie najważniejszych decyzji Rady, które zapadły podczas ostatniego posiedzenia:

  • Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021;
  • Członkowie Rady jednogłośnie przedłużyli kadencję prezydium na kolejny rok w składzie: Przewodnicząca – Katarzyna Heba, Wiceprzewodniczący – Mariusz Florczyk, Sekretarz Karolina Krzemińska;
  • Karolina Krzemińska wybrana została na przedstawiciela Rady do Zespołu Konsultacyjnego wspierającego prace nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027;
  • Omawiano sprawy bieżące oraz kwestie związane m.in. z projektem Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030, którego konsultacje społeczne właśnie się rozpoczęły.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk