OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Konkurs ofert - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [OGŁOSZENIE]

Grafika przedstawia znak osoby z niepełnosprawnościami oraz tytuł informacji. Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel konkursu

Celem realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w rehabilitacji, świadczenie szerokiego zakresu poradnictwa oraz świadczenie zajęć terapeutycznych, rozwijających umiejętności, wspierających i ogólnousprawniających.

Kto może brać udział w konkursie ?

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pomorza, prowadzących działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 22 kwietnia 2021 roku do godziny 15:45 oraz w formie papierowej do dnia 23 kwietnia 2021 roku. Dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań wynosi 1.100.000,00 zł.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Bożena Ugowska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-565.

Załączniki do pobrania:

  1. Uchwała [pdf, 112KB]
  2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie [pdf, 178KB]
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oferty [doc, 121KB]
  4. Załącznik do Ogłoszenia – Karta oceny ofert [doc, 117KB]
  5. Prezentacja informacyjna dotycząca Konkursu [pdf, 1.78MB]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk