PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Uścisk dłoni - stock photo

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Grafika poglądowa, przedstawia uścisk dłoni. Źródło: Canva
15.04.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
15.04.2021

W dniu 30 listopada 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk