EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt SELF. Dwudniowe warsztaty

Projekt SELF. Dwudniowe warsztaty [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg warsztatów.
16.04.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.04.2021

W dniach 15-16 kwietnia br. odbyły się zdalne warsztaty zorganizowane w ramach projektu SELF (Social Economy Leads The Future). W wydarzeniu uczestniczyli partnerzy projektu: Gobierno de Cantabria, Camino Lebaniego, Vidzeme, Regionalne Lombardia i Województwo Pomorskie.

Regionalne systemy ekonomii społecznej

Podczas pierwszego warsztatu, partnerzy projektu SELF mieli okazję opowiedzieć o modelach funkcjonowania ekonomii społecznej w swoich regionach. W ramach prezentacji, uczestnicy spotkania przedstawili podstawowe dane statystyczne (ludność, bezrobocie, liczba podmiotów ES), omówili funkcjonowanie sektora ES oraz podzielili się przykładami dobrych praktyk ze swoich regionów. Podczas spotkania, szczególnie podkreślano modelową rolę gospodarki, która stawia na zrównoważony rozwój ludzi i środowiska.

Wizyty studyjne

Drugi dzień warsztatów poświęcony był wirtualnym wizytom studyjnym na terenie Kantabrii (Hiszpania). Interesariusze ekonomii społecznej z tego regionu, przybliżyli specyfikę funkcjonowania swoich podmiotów, wśród których były między innymi firma produkująca naczynia i akcesoria kuchenne (Magefesa), stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne i ich rodziny (amica) a także fundacja, której celem jest zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży (Cuin). Zwrócono także uwagę na olbrzymi potencjał obszarów wiejskich, kojarzonych z dziedzictwem kulturowym oraz bogatych w walory przyrodnicze.

Województwo Pomorskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego reprezentowali w spotkaniu Kinga Myrcik – Kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej oraz Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju, który również zaprezentował Pomorze na międzynarodowym forum projektu. W ramach prezentacji dotyczącej sfery ekonomii społecznej województwa pomorskiego Maciej Kochanowski omówił między innymi:

  • regionalny system wsparcia ES
  • dokumenty strategiczne
  • przykłady pomorskich przedsiębiorstw społecznych
  • wyniki badania sektora ES przeprowadzonego w związku z COVID19.

Projekt SELF

Projekt SELF realizowany jest w ramach programu COSME na lata 2014-2020, za który odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Komisji Europejskiej.

Przebieg warsztatów

[Powyżej kolaż zdjęć, przedstawiających przebieg warsztatów]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk