OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych

Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych – 28.04.2021 [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania.
28.04.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
28.04.2021

W środę, 28 kwietnia br. odbyło się kolejne, zdalne spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadziła Przewodniczącą Rady – Katarzyna Heba.

Tematyka spoktania

  • Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP przybliżyli informacje dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.
  • Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
  • Anna Bizub-Jechna koordynator ds. dostępności architektonicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego omówiła zagadnienia dotyczące wdrażania dostępności w urzędzie.
  • Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. szczepień przeciw COVID-19 dla osób z niepełnosprawnościami oraz spraw bieżących.

W spotkaniu uczestniczyły także Agnieszka Zabłocka – Z-ca Dyrektora ROPS oraz Monika Pazik – Kierownik Referatu ds.Osób z Niepełnosprawnościami ROPS.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk