PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne. Projekty Wojewódzkich Programów 2021-2030 dotyczących profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia aulę pełną publiczności oraz napis "konsultacje społeczne".
06.05.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
06.05.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2030. Konsultacje trwać będą od 7 do 16 maja 2021 roku.

Konsultacje społeczne

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały Nr 446/248/21, projekty Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 zostały skierowane do konsultacji społecznych.

Uwagi i sugestie

Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące dokumentów można zgłaszać przy pomocy formularzy konsultacyjnych ja poniższe adresy email:

  • b.perez@pomorskie.eu – uwagi do projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030;
  • a.wyrobek@pomorskie.eu – uwagi do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030.

Konsultacje trwać będą od 7 do 16 maja 2021 roku.

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk