OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - 11.05.2021 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 11.05.2021 r. [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania - uczestników.
13.05.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
13.05.2021

We wtorek 11 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Rady - Katarzyna Heba.

Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania były projekty Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP w spotkaniu reprezentowały: Monika Pazik – Kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Beata Perez-Borjas, która przybliżyła najważniejsze informacje na temat projektów. Projekty dokumentów oraz prezentację ze spotkania znaleźć można pod linkiem https://bit.ly/3biiW8A .

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk