PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
programy profilaktyczne

Nowe programy profilaktyczne przyjęte! Sejmik jednogłośnie przyjął najważniejsze w województwie dokumenty w zakresie uzależnień

Grafika poglądowa, zawiera napis programy profilaktyczne, archiwalne zdjęcie z obard Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz herb Województwa Pomorskiego. Autor Maciej Kochanowski
02.06.2021
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
02.06.2021

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas sesji, która odbyła się 31 maja br. jednogłośnie przyjęli dwa kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania uzależnieniom dokumenty strategiczne dla naszego regionu: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030

Dokumenty stanowią integralną część strategii w zakresie polityki społecznej w naszym województwie, której rolę pełni Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Za opracowanie programów odpowiadał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dokumenty dostępne są już na naszej stronie internetowej:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk