NGO
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Program współpracy z NGO na 2020 r. [SPRAWOZDANIE]

Grafika zawiera tekst: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
09.06.2021
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
09.06.2021

W dniu 31 maja 2021 r. podczas obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 485/252/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 maja 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Rok 2020 był trudnym czasem dla pomorskich organizacji pozarządowych, ale również sprawdzianem dla partnerskiej współpracy, budowanej przez wiele lat pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a III sektorem w naszym regionie. Wspólnie daliśmy radę realizować zadania zaplanowane w Programie Współpracy na rok 2020, ale też wspierać i koordynować te, które nagle pojawiły się w momencie wybuchu pandemii COVID-19.

O tym jak wyglądała współpraca SWP z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku przeczytać można w sprawozdaniu przygotowanym przez Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk