NGO
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania SWP [OGŁOSZENIE]

Grafika zawierająca tytuł artykułu "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego" autor Maciej Kochanowski
08.07.2021
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
08.07.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 662/265/21 z dnia 08 lipca 2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego.

Ogłoszenie dotyczy realizacji zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty dotyczy naboru dostępne do pobrania poniżej:

  1. Uchwała nr 662/265/21 ZWP z dnia 08 lipca 2021 r.(.pdf 210 kb)
  2. Zał. nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursu (.pdf 258 kb)
  3. Zał. do ogłoszenia konkursu – karta oceny (.pdf 262 kb)
  4. Zał. nr 2 do uchwały – wzór oferty (.docx 65 kb)
  5. Zał. nr 2 do uchwały – wzór oferty (.pdf 785 kb)
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk