DZIECKO I RODZINA
Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - konsultacje, plakat

Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Weż udział w konsultacjach [OGŁOSZENIE]

Grafika poglądowa zawierająca tytuł: Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030, autor: Maciej Kochanowski

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 lipca br. przyjął uchwałę Nr 711/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych.

Konsultacje projektu Programu trwać będą od 21 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 roku.

Dokumenty dot. konsultowanego programu:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, a wszelkie uwagi do dokumentu prosimy przekazywać w formularzu konsultacyjnym drogą e-mailową na adres: k.myrcik@pomorskie.eu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk