PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 banner

Przeciwdziałanie przemocy. Weź udział w konsultacjach programu wojewódzkiego [OGŁOSZENIE]

Grafika poglądowa dot. artykułu: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030. Konsultacjje, autor: Maciej Kochanowski
20.07.2021
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
AUTOR
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
20.07.2021

We wtorek 20 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 713/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych.

Konsultacje projektu Programu trwać będą od 21 do 30 lipca 2021 roku.

Poniżej dokumenty dot. konsultowanego programu:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, a wszelkie uwagido dokumentu prosimy przekazywać w formularzach konsultacyjnych drogą e-mailową na adres: a.wyrobek@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk