PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Rozstrzygnięcie konkursu. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięcie konkursu dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [INFORMACJA]

Grafika zawiera napis: Rozstrzygnięcie konkursu. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Autor: Marcin Mielewczyk
28.07.2021
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
AUTOR
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
28.07.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 27 lipca 2021 roku podjął Uchwałę nr 748/270/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym.

Rozstrzygnięcie dotyczy realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk