EKONOMIA SPOŁECZNA
Konsultacje środowiskowe banner

Konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia znak osoby z niepełnosprawnościami oraz napis "Konsultacje środowiskowe. Standard działalności WTZ. Autor: Marcin Mielewczyk
06.09.2021
Fundacja im. Królowej Polski  św. Jadwigi
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi
AUTOR
Fundacja im. Królowej Polski  św. Jadwigi
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi
06.09.2021

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzi konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Standard funkcjonowania WTZ

Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl, w zakładce „Weź udział w konsultacjach”

Konsultacje środowiskowe

Konsultacje realizowane będą w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, w dniach:

  • 15 września, godz. 12.00
  • 16 września, godz. 8.00
  • 16 września, godz.12.00
  • 17 września, godz. 8:00
  • 20 września, godz. 8:00
  • 20 września, godz. 12:00

Link do formularz zgłoszeniowego znajduje się na stronie:
http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk