EKONOMIA SPOŁECZNA
Szkolenie na zoomie

Wspieramy podmioty reintegracji – szkolenie dla przedstawicieli CIS i KIS w województwie pomorskim [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.
29.09.2021
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
AUTOR
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
29.09.2021

W dniach 11 sierpnia i 27 września 2021 roku odbyły się spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie pomorskim. Tematem szkolenia były narzędzia i metody wsparcia osób w kryzysie psychicznym, zrozumienie mechanizmów zaburzeń psychicznych oraz uwrażliwienie na stereotypy związane z kryzysami psychicznymi.

W spotkaniach uczestniczyło 15 osób, głównie przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z Wejherowa, Kępic, Słupska, Ustki, Kościerzyny, Gdyni, Rumii oraz pracownik Departamentu Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP.

Program spotkań

Tematyka spotkań obejmowała:

 • rodzaje chorób psychicznych, typowe objawy;
 • klasyfikację zaburzeń psychicznych;
 • czynnik ułatwiające i utrudniające leczenie;
 • schizofrenia – charakterystyka, objawy, życie z chorobą;
 • kontakt z osobą w kryzysie psychicznym, zasady udzielania podstawowego wsparcia;
 • depresja i CHAD – charakterystyka, objawy, życie z chorobą;
 • wsparcie osoby w depresji;
 • formy leczenia i wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (Centra Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego, Środowiskowe Domy Samopomocy, Organizacje Społeczne);
 • formy Pomocy (WTZ, mieszkania treningowe, Kluby pacjenta, psychoedukacja);
 • autostygmatyzację i stygmatyzację;
 • opis pracownika CIS/KIS jako osobę pracującą z osobami po kryzysie psychicznym.

Cel spotkań

Głównym celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników CIS i KIS w kontakcie z osobami w kryzysie psychicznym i z zaburzeniami psychicznymi. Dziękujemy przedstawicielom podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej za aktywny udział w spotkaniu, a trenerom Fundacji eFkropka za ciekawe, merytoryczne i profesjonalne szkolenie.

Projekt

Spotkania były realizowane w ramach projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

[Poniżej zdjęcia ze szkolenia, przedstawiające jego przebieg]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk