EKONOMIA SPOŁECZNA
Zakończenie I kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zakończenie I kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk
29.09.2021
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
AUTOR
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
29.09.2021

W piątek 24 września 2021 odbyło się uroczyste spotkanie kończące I kadencję Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wydarzenie miało miejsce w Sali Wystaw Czasowych Europejskiego Centrum Solidarności. Było okazją do podziękowań, podsumowań i rozmów o planach na przyszłość.

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który w towarzystwie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP Katarzyny Weremko oraz senatora RP Ryszarda Świlskiego, wręczył uroczyste podziękowania dla zgromadzonych członków PKRES. Przewodnicząca Komitetu Małgorzata Niemkiewicz, wraz z Wiceprzewodniczącą Justyną Rozbicką-Stanisławską, również serdecznie podziękowały za lata wspólnej pracy, wręczając dyplomy oraz rękodzieło (wykonane przez podmioty ekonomii społecznej) dla osób najbardziej zaangażowanym w działalność PKRES. Uroczystość była uświetniona wykładem okolicznościowym dr. Jakuba Kufla z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Podsumowanie I kadencji PKRES

Dr Małgorzata Niemkiewicz, przewodnicząca PKRES, zaprezentowała i podsumowała ponad pięcioletnią działalność Komitetu. Pierwsze posiedzenie PKRES odbyło się 2 października 2015 roku, a ostatnie 1 grudnia 2020 roku. Na przestrzeni tych lat Komitet obradował 28 razy. Podczas posiedzień wypracowanych zostało kilka dokumentów (uchwały, pisma, opinie). Członkowie PKRES zaangażowali się np. w proces tworzenia i konsultacje dokumentów strategicznych – m.in. WPRES na lata 2021-2027 czy RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wrażliwości społecznej. Jak podkreśliła Małgorzata Niemkiewicz Komitet działał w oparciu o zasady takie jak humanocentryzm, jasność, przejrzystość czy pomocniczość.

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Maciej Kochanowski podsumował najważniejsze działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP jako koordynatora rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Wśród najważniejszych zadań ROPS znalazły się m.in. współpraca w tworzeniu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, udział w projekcie międzynarodowym SELF (Social Ecosystem Leads Future) czy udział pomorskich podmiotów ekonomii społecznej w Jarmarku św. Dominika. Spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania filmu, który stanowi relację z udziału przedsiębiorstw społecznych w tegorocznej edycji jarmarku. Materiał można zobaczyć na kanale YouTube Pomorskiej Ekonomii Społecznej https://youtu.be/rz0g2hdbdRc.

Wykłady towarzyszące

Piątkowe wydarzenie było też okazją do wysłuchania wystąpień zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który opowiedział o wyzwaniach i priorytetach ekonomii społecznej. O przyszłości sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 opowiedział zaś Bartosz Kozicki, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się np. tego, że rozwój ekonomii społecznej w FEP 21-27 służy celom SRWP 2030, m.in. aktywizacji i (re)integracji społecznej oraz zawodowej, rozwojowi usług społecznych i zdrowotnych w formule zdeinstytucjonalizowanej czy wzmocnieniu instytucjonalnemu NGO. Na zakończenie spotkania dla uczestników przygotowano atrakcję w postaci możliwości zwiedzenia wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

Projekt

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu pozakonkursowego ROPS UMWP pn.: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk