DZIECKO I RODZINA
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - plakat

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 przyjęty! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa.
01.10.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.10.2021

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas poniedziałkowej sesji, przyjęli dokument kluczowy z punktu widzenia ochrony podstawowej grupy społecznej w naszym regionie, jakim jest rodzina.

Program opracowany przez ROPS jest komplementarny z dokumentami strategicznymi, takimi jak:

  • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030
  • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
  • Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk